Hur många unga män ska vi låta dö?

Debattartikel av Eva Höök, Ekerö, i Dagens Nyheter, 7 mars 2016.

Hemma hos mig bor en ung man, just fyllda 18 år. Hans mamma kan vara stolt över honom. Abbas är mycket artig och omtänksam. Varje dag.

Abbas bjöds att flytta hem till mig när han fyllde arton. Han fick då inte bo kvar på HVB-hemmet i vår kommun, för denna dag var han vuxen och skulle klara sig själv.

Det betydde att flytta till en okänd plats, någonstans i Sverige. Det betydde att lämna gymnasiet och alla kompisar i skolan. Det betydde att kanske inte kunna fortsätta i skolan utan sitta sysslolös hela dagarna. Det betydde att se den dödliga verkligheten i ögonen: bli skickad till Afghanistan, ett helt okänt land.

Fortsätt läsa ”Hur många unga män ska vi låta dö?”

Så här gör kommunerna

Stockholms län

Ekerö kommun

Kommunalt boende: Ungdomar som fyller eller skrivs upp till 18 år skrivs ut från socialtjänstens vård.

Volontärt boende: De flesta ungdomarna bor inackorderade hos värdfamiljer via Mälaröarnas EBO-grupp.

Statliga stödet för kvarboende 2017/2018: Samarbete med Mälaröarnas EBO-grupp / Välkommen till Mälaröarna får 460 000 kronor i föreningsbidrag av 1 050 000 kronor. Beslut i socialnämnden 2014-02-14 efter ordförandeförslag från (M). M, KD, C, L, MP, S, Ö var för beslutet (V och SD inte representerade). Övriga delar av bidraget reserveras, kommer enligt socialchefen ”att användas till den avsedda målgruppen”, till exempel ungdomar utan uppehållstillstånd som är kvar i kommunal vård efter 18-årsdagen.

Statligt stöd för kvarboende 2018: Inga uppgifter.

Statligt stöd mot hemlöshet: Samarbete uppstartat mellan EBO-gruppen och Färingsö Församling, Ekerö pastorat. Dialog med Röda korset Mälaröarna.

Skolgång för ej folkbokförda: Pågående diskussioner. Det verkar som kommunen godkänner att asylsökande 18+ påbörjar nya gymnasieutbildningar (introduktionsprogram, nationellt program) om mottagande skola anser att eleven kvalar in och Ekerö kommun bedömer att kunskaperna i svenska räcker för tillgodogöra sig utbildningen (t.ex. klara av arbetsplatspraktik på yrkesintro). Kontroll görs av skolans kvalitet och elevens studiehistorik (på samma sätt som för infödda elever).

Kontakter:

Mälaröarnas EBO-grupp (en del av föreningen Välkommen till Mälaröarna).
http://ebo.malaroarna.org/
https://www.facebook.com/ebo.malaroarna/ (skicka PM för kontakt)
ebo@malaroarna.org

Värmdö kommun