Replik till SD: boendesituationen förvärras inte av 18-åringarna

Cecilia Karström, Sverigedemokraterna Ekerö, skriver insändare i Mälarö Tidning och är oroad över att asylsökande 18-åringar ska tränga ut infödda ungdomar. Stefan Pettersson från Mälaröarnas EBO-grupp replikerar.


Hej Cecilia Karström, SD!

Jag läser i Mälarö Tidning (28 oktober 2017) att du är orolig för boendesituationen på Mälaröarna och tror att den förvärras av att ensamkommande asylsökande bor kvar efter artonårsdagen.

Det är en svår bostadsmarknad, så långt vi är överens. Fortsätt läsa ”Replik till SD: boendesituationen förvärras inte av 18-åringarna”

Debatt: Traumatiserade unga asylsökande behandlas brutalt

I en debattartikel i Svenska Dagbladet, 30 september 2017, skriver psykolog Birgitta Göransson och barn- och ungdomspsykiater Magnus Kihlbom:

Rättssäkerheten i asyl­processen för ensamkommande har satts ur spel. Gå till roten med det onda. Ändra den nya asyl­lagen samt granska och utvärdera Migrationsverkets arbets­sätt.

Fortsätt läsa ”Debatt: Traumatiserade unga asylsökande behandlas brutalt”

Regeringen skjuter till pengar till ensamkommande

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 15 september skriver biträdande finansminister Per Bolund (MP):

I höstbudgeten skjuter regeringen nu till pengar för att ensamkommande ska kunna fortsätta att utbilda sig och bo kvar i den kommun där de rotat sig. Vi satsar också resurser för att motverka psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Fortsätt läsa ”Regeringen skjuter till pengar till ensamkommande”

Rapport: rättosäkerhet i asylprocessen

Sedan september 2016 har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut mottagit hundratals berättelser av nätverkets medlemmar där det blivit tydligt att rättssäkerheten satts ur spel för ensamkommande i asylprocess. Därför har de under juni och juli 2017 samlat in och ställt samman ett drygt hundratal fall som de ser som representativa för hur asylprocessen går till i verkligheten. Fortsätt läsa ”Rapport: rättosäkerhet i asylprocessen”

Socialförvaltningen: 18-åringar är Migrationsverkets ansvar

Regeringen avser i höstbudgeten att i ett engångsbidrag stödja kommuner som låter asylsökande 18-åringar stanna kvar och fortsätta studierna.

Ekerö kommuns socialchef får frågan:

Kan jag tolka det som att ni kommer att ta emot bidraget och erbjuda möjligheten för ungdomarna att bo kvar i kommunen i väntan på beslut från Migrationsverket?

Svar: Nej, vår utgångspunkt är att vi fortsatt följer lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer vilket innebär att ansvaret för ensamkommande som fyller 18 år återgår till Migrationsverket.

Fortsätt läsa ”Socialförvaltningen: 18-åringar är Migrationsverkets ansvar”